De Fiby Kipper staat op de EIA (Energie Investerings Aftrek)

De Fiby Kipper staat vanaf 1 januari 2012 op de EIA-lijst (Energie Investerings Aftrek) met de volgende omschrijving: “Lichtgewicht composieten kipperbak voor het vervoer van bulkgoederen over de weg bestaande uit: composieten kipperbak, (eventueel) schaarcilinder, (eventueel) kipframe”. Dit zijn de subsidiabele onderdelen.

De meldingscode is nog niet bekend.

Dit betekent het volgende: De 41,5% extra aftrekpost mag eenmalig in mindering worden gebracht. Deze extra aftrekpost heeft niets te maken met de standaard boekhoudkundige afschrijving. Het netto voordeel is op basis van vennootschapbelasting. Bij de bepaling van het netto voordeel wordt gerekend met 25% vennootschapbelasting en 40% inkomstenbelasting. Als deze belastingpercentages lager of hoger zijn, dan is het voordeel ook lager of hoger.

Nieuws